Βλέπουν μόνο την επιτυχία σας

Οι άνθρωποι δεν θα δουν τους αγώνες σας.
Θα δουν μόνο την επιτυχία σας
People won't see your struggles. 
They only will see your success

Related Posts