Αν πνίγεστε, πάρτε με τηλέφωνο!

If you drown, call!

Related Posts