Φοιτητής Batman

Κατά κάποιο τρόπο αυτός ξεπέρασε ακόμη και το δάσκαλο.
Ο Batman πέταγε άχρωμα ........

Πως το κάνει; Δεν ξέρω...

Related Posts