Κλειστά και όλα τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ και ΚΔΗΦ

Το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σχολείων ισχύει και για όλους τους φορείς (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) και ιδιώτες, που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας (ημερήσιας απασχόλησης, κατάρτισης, εκμάθησης δεξιοτήτων κ.λπ.) σε ΑμεΑ και παιδιά, όπως είναι τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ, πλην της διοικητικής τους λειτουργίας, όπως ορίζεται και στην εν λόγω ΚΥΑ.

Αυτό αναφέρει εγκύκλιος της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εμπίπτουν και τα ΝΠΔΔ αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που παρέχουν για τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Παπάφειο», το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας (όπως π.χ. υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης κ.λπ.) παρακαλούνται να περιοριστούν στην παροχή μόνο όσων υπηρεσιών κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της υγείας των ωφελούμενων.

Επίσης, παρακαλούνται όσοι από τους παραπάνω φορείς έχουν προγραμματισμένες δραστηριότητες ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού κ.λπ. χαρακτήρα να τις αναστείλουν μέχρι νεωτέρας


Related Posts