Δικτύωμα Γης!

Υπάρχουν τρία δίκτυα που συνδέονται με την ανθρώπινη συνείδηση​​.
Το πρώτο συνδέεται με ορισμένους αυτόχθονες πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο, που είναι οι αρχαιότεροι ζωντανοί άνθρωποι, όπως οι ιθαγενείς Αβορίγινες, στην Αυστραλία.
Το δεύτερο βασίζεται σε  γεωμετρικά τρίγωνα, και αυτό είναι το πλέγμα που επιτρέπει την σύνδεση με το δικό μας (καλό και κακό) της ανθρώπινης συνείδησης στη Γη.
Το τρίτο είναι το Πλέγμα συνείδησης ​​ενότητας, με βάση το πενταγωνικό δωδεκάεδρο που διασυνδέεται με το εικοσάεδρο, το οποίο είναι το νέο δίκτυο για τη συνείδηση ​​που τείνει σήμερα να εξελιχθεί στη Γη.
Χωρίς αυτό το συνειδησιακό πλέγμα Ενότητας, η ανθρωπότητα θα ήταν καταδικασμένη στον υλικό κόσμο μέχρι που τελικά θα καταστρέφαμε εντελώς τον εαυτό μας.
Χωρίς αυτό το συνειδησιακό πλέγμα Ενότητας, η ανθρωπότητα δεν θα είναι ποτέ σε θέση να ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο της συνείδησης, και έτσι η σημασία του δικτυώματος είναι προφανής. ❤

Related Posts