Τα παιδιά μαθαίνουν αυτό που ζουν

ΕΑΝ το παιδί ζει μέσα στις επικρίσεις μαθαίνει να κατηγορεί
ΕΑΝ το παιδί ζει μέσα στην εχθρότητα μαθαίνει να τσακώνεται
ΕΑΝ το παιδί ζει μέσα στον περίγελο μαθαίνει να είναι ντροπαλό
ΕΑΝ το παιδί ζει μέσα στην ντροπή μαθαίνει να αισθάνεται ενοχή
ΕΑΝ το παιδί ζει μέσα στην ανοχή μαθαίνει να είναι υπομονετικό
ΕΑΝ το παιδί ζει μέσα στην ενθάρρυνση μαθαίνει να έχει πεποίθηση
ΕΑΝ το παιδί ζει με έπαινο μαθαίνει να εκτιμά
ΕΑΝ το παιδί ζει με τιμιότητα μαθαίνει να είναι δίκαιο
ΕΑΝ το παιδί ζει με ασφάλεια μαθαίνει να έχει πίστη
ΕΑΝ το παιδί ζει με επιδοκιμασία μαθαίνει να αγαπάει τον εαυτόν του
ΕΑΝ το παιδί ζει με αποδοχή και φιλία μαθαίνει να βρίσκει αγάπη στον κόσμο

Related Posts