Σεισμός στην Αθήνα

NOAML 2.219/07 16:26, βάθος 5 χλμ, 16 χλμ ΒΔ από Αθήνα
UOAML 2.119/07 16:26, βάθος 12 χλμ, 20 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 2.219/07 16:03, βάθος 5 χλμ, 19 χλμ ΒΔ από Αθήνα
UOAML 2.119/07 16:03, βάθος 7 χλμ, 20 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 4.319/07 15:11, βάθος 15 χλμ, 19 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 3.619/07 14:42, βάθος 15 χλμ, 25 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 3.219/07 14:29, βάθος 11 χλμ, 22 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 2.719/07 14:27, βάθος 15 χλμ, 25 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 1.819/07 14:25, βάθος 12 χλμ, 14 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 2.719/07 14:21, βάθος 16 χλμ, 19 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 2.519/07 14:17, βάθος 9 χλμ, 20 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 5.119/07 14:13, βάθος 13 χλμ, 23 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 2.219/07 14:04, βάθος 3 χλμ, 22 χλμ ΒΔ από Αθήνα
NOAML 2.019/07 00:58, βάθος 10 χλμ, 19 χλμ Δ από Αθήνα

Related Posts