Μεγάλη Τετάρτη, ο Χριστός Εχάθη

Holy Wednesday
φωτογραφίες: ΕΔΩ κι ΕΔΩ
Τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρω Πόρνης γυναικός ΕΔΩ

Related Posts