Πολλά ηλεκτρονικά "σκουπίδια"

http://safeworld.files.wordpress.com/2008/10/e-waste.jpg
Η ραγδαία αύξηση των ποσοτήτων των ηλεκτρονικών απορριμμάτων - ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα - θα προκαλέσει σημαντικά υγειονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες, αν δεν ληφθούν γρήγορα μέτρα για την ανακύκλωσή τους, προειδοποίησε ο ΟΗΕ.
"Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών προϊόντων σε χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία και χώρες της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής, θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα δέκα χρόνια", προβλέπει η έκθεση του Προγράμματος για το Περιβάλλον του ΟΗΕ.
Η ποσότητα των ηλεκτρονικών απορριμμάτων που προέρχονται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα αυξηθεί κατά 500% στην Ινδία και από 200% έως 400% στη Νότια Αφρική και την Κίνα σε σχέση με το 2010. 

Related Posts