Πανελλήνιες 2019 τα 11 νέα τμήματα στο μηχανογραφικό δελτίο

Αυτά είναι τα νέα τμήματα:

Ιωάννινα
– Νοσηλευτική
– Λογοθεραπεία
– Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
– Ψυχολογίας

Πρέβεζα
– Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Άρτα
– Μουσικών Σπουδών
– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
– Γεωπονίας

Για το 2019 θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα στο Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων:

Αργοστόλι
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ζάκυνθος
– Περιβάλλοντος

Αργοστόλι
– Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Κατανομή όλων των νέων τμημάτων ανά έδρα στα 4 επιστημονικά πεδία
Επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
– Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
– Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία (Ιωάννινα)
– Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ηγουμενίτσα)
– Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
– Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
– Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι)

Επιστημονικό πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
– Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
– Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία (Ιωάννινα)
– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)
– Γεωπονίας (Άρτα)
– Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα)
– Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιωάννινα)
– Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι)
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
– Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Επιστημονικό πεδίο Υγείας και Ζωής
– Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
– Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία (Ιωάννινα)
– Γεωπονίας (Άρτα)
– Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)
– Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)
– Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα)
– Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι)
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
– Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Επιστημονικό πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
– Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
– Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία (Ιωάννινα)
– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)
– Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
– Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
– Εθνομουσικολογίας (Ληξούρι)
– Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λευκάδα)
– Τουρισμού (Κέρκυρα)

Σε ποια τμήματα εισάγονται οι φοιτητές από περισσότερα από ένα πεδία
– Μουσικών Σπουδών: Εισαγωγή και από τα 4 επιστημονικά πεδία
– Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία: Εισαγωγή και από τα 4 επιστημονικά πεδία
– Εθνομουσικολογίας: Εισαγωγή και από τα 4 επιστημονικά πεδία
– Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: Εισαγωγή από το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο
– Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Εισαγωγή από το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο
– Γεωπονίας: Εισαγωγή από το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο
– Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής: Εισαγωγή από το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο
– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Εισαγωγή από το 2ο και 3ο επιστημονικό πεδίο
– Περιβάλλοντος: Εισαγωγή από το 2ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο.

Related Posts