Χάρτης Οδηγού υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία (#Greece)

Με τον χάρτη του Οδηγού υπηρεσιών μπορείτε να αναζητήσετε υπηρεσίες για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία.

ΕΔΩ
Πατήστε στο εικονίδιο με το βέλος πάνω αριστερά και επιλέξτε (με τικ) αυτά που θέλετε να δείτε. Έπειτα, από το αναδυόμενο πλαίσιο, πατήστε το βέλος προς τα κάτω για να δείτε τη λίστα σε πλήρη ανάπτυξη (αλφαβητικά). Μόλις βρείτε τον φορέα ή τη δομή που θέλετε, πατήστε πάνω στην επωνυμία για πληροφορίες. Προαιρετικά, πατήστε στo εικονίδιο με τις τέσσερις γωνίες πάνω δεξιά για να δείτε τον χάρτη σε πλήρη οθόνη (Map).
Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ.
Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.
ΚΕΠΑ, ΚΕΔΔΥ & ΠΔΕ (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης).

Related Posts