Απαγορεύετε η χαρτοπαιξί​α κατά τη διάρκεια των νεκρώσιμων ολονυκτιών

'Ενας ιερέας αποφάσισε να απαγορεύσει τη χαρτοπαιξία κατά τη διάρκεια των νεκρώσιμων ολονυκτιών, μια παράδοση που επιτρέπεται ώστε να μπορούν οι οικογένειες να συγκεντρώνουν τα χρήματα που είναι απαραίτητα για την κηδεία, αλλά την οποία εκμεταλλεύονται κάποιοι που οργανώνουν ...ψεύτικες ολονυκτίες.
Η χαρτοπαιξία κατά τη διάρκεια της νύκτας που προηγείται του ενταφιασμού είναι τμήμα της παράδοσης σε μια πολύ καθολική χώρα, τις Φιλιππίνες, αλλά, επειδή η χαρτοπαιξία επιτρέπεται μόνο στα καζίνα που ελέγχονται από το κράτος, τα συνδικάτα του εγκλήματος οργανώνουν χαρτοπαιξίες με ψεύτικες ολονυκτίες, στις οποίες μεταφέρουν πραγματικούς ....νεκρούς, τους οποίους νοικιάζουν για την περίπτωση!

Related Posts