Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (Global Road Safety Week), καθιερώθηκε το 2012, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ.
Το 2019 θα διεξαχθεί 4 – 8 Μαρτίου 2019, με θέμα την ασφάλεια των παιδιών.

Related Posts