Τι σημαίνουν τα αρχικά

WC σημαίνει Water Closet - Νερό Ντουλάπα
O.K. σημαίνει 0 Killed - Κανείς δεν σκοτώθηκε
FBI σημαίνει Federal Bureau of Investigation - Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών
CIA σημαίνει Central Intelligence Agency - Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών
GPS σημαίνει Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού
ETC σημαίνει etcetera-so on and so forth - κ.ά., τα λοιπά και τα λοιπά
WTF σημαίνει what the fuck - Τι στο διάολο
NATO σημαίνει North Atlantic Treaty Organization Insurgent - Βόρειος Οργανισμός Συμφώνου Εξεγερμένων

Related Posts