2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

#EuropeForCulture
Το 2018 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς https://ec.europa.eu/culture/ , το οποίο θα είναι αφιερωμένο σε χιλιάδες εκδηλώσεις και εντυπωσιακούς εορτασμούς που θα προωθήσουν την επικοινωνία μεταξύ διαφόρων πολιτιστικών συνιστωσών. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών.
Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη θα ξεκινήσουν στις 7-8 Δεκεμβρίου 2017, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Φόρουμ στο Μιλάνο της Ιταλίας και θα διαρκέσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. Από το 2019 και μετά 10 σημαντικές πρωτοβουλίες θα εξασφαλίσουν την κληρονομιά του έτους, αυξάνοντας την υποστήριξη των τεσσάρων σκοπών του έτους: της συμμετοχής, της βιωσιμότητας, της προστασίας και της καινοτομίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα υλοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους (Συμβούλιο της Ευρώπης, UNESCO και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς). Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα έτη 2017 και 2018 ανέρχεται σε 8 εκατ. Ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα αναδείξει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά, όπως:
-το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτισμού»
-τις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς»
-το «Σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς»
-τις «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης 2018» 

Related Posts