Ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας

Θετική εξέλιξη - μένουν να γίνουν πολλά
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων πάνω στην Ευρωπαϊκή Πράξη (Νομοθεσία) Προσβασιμότητας (European Accessibility Act). Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την τελική του θέση πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Το ΕDF και τα μέλη του έδωσαν μεγάλο αγώνα να πείσουν τους ευρωβουλευτές να ακούσουν τις φωνές των πολιτών τους και να υιοθετήσουν έναν φιλόδοξο νόμο για την Προσβασιμότητα.

Το EDF θα εξετάσει τις τροποποιήσεις και το τελικό κείμενο και θα επανέλθει με μια λεπτομερή ανάλυση.
Μέχρι τότε δημοσιοποιεί μια πρώτη σύντομη ενημέρωση για πέντε κορυφαία ζητήματα για τα οποία το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα έδωσε μάχη:
• Διάχυση των διατάξεων της Πράξης στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δημόσιες συμβάσεις, διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ κλπ. (άρθρο 1 παράγραφος 3).
Το σημείο αυτό εγκρίθηκε και το πεδίο εφαρμογής του διευρύνθηκε σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα όλη η νομοθεσία της ΕΕ που αναφέρεται στην προσβασιμότητα θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης Πράξης.
• Υιοθέτηση μιας ισχυρής, δεσμευτικής ρήτρας για το δομημένο περιβάλλον (άρθρο 3 παράγραφος 10).
Αυτό το σημείο υιοθετήθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα θα ισχύουν όχι μόνο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αλλά και για το περιβάλλον γύρω από αυτά: Για παράδειγμα, όχι μόνο θα πρέπει να υπάρχει προσβάσιμο ΑΤΜ, αλλά και το κτίριο της τράπεζας στο οποίο βρίσκεται, πρέπει να είναι προσβάσιμο. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για τα νέα και ανακαινισμένα κτίρια που αφορούν τις τραπεζικές, τηλεφωνικές και μεταφορικές υπηρεσίες.
• Εφαρμογή της προσβασιμότητας στις πολύ μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (άρθρο 12)
Το σημείο αυτό απορρίφθηκε. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποκλείονται από την νομική υποχρέωση να κάνουν προσβάσιμα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ηλεκτρονικά βιβλία). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώσουν τις αρχές σε περίπτωση που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους δεν είναι προσβάσιμα.

• Προσβασιμότητα στις μεταφορές
Υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις, αλλά εξακολουθούν να αποκλείονται από την υποχρέωση να είναι προσβάσιμοι σημαντικοί τρόποι μεταφοράς, όπως το μετρό, το τραμ ή τα τοπικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας του παραρτήματος Ι βελτιώθηκαν σε σχέση με την αρχική έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) και επιβεβαιώθηκε ότι οι βασικές απαιτήσεις προσβασιμότητας στον τομέα των μεταφορών θα περιλαμβάνονται στην Πράξη.
• Βελτιώσεις ως προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας στο Παράρτημα 1 της Πράξης
Η τελική έκθεση εγκρίθηκε με: 537 ευρωβουλευτές υπέρ, 89 αποχές και 12 κατά. Η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου έδωσε στον εισηγητή του νόμου για την προσβασιμότητα, τον κ. Morten Lokkegaard, την εντολή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν.
Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του ΕDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης δήλωσε ότι χαιρετίζει την υποστήριξη όλων των ευρωβουλευτών που ψήφισαν τις τροπολογίες που ενίσχυσαν τον νέο Νόμο: «Ο αγώνας πλέον των 8 ετών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ΑμεΑ και των μελών του παίρνει σάρκα και οστά. Πολλά κρίσιμα σημεία έχουν παραλειφθεί, παραμένει όμως μια θετική εξέλιξη η ψήφιση της Πράξης. Ο αγώνας συνεχίζεται και στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, ώστε να καταστήσουμε τον νόμο πιο ισχυρό: στο Συμβούλιο, αλλά και κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τους επόμενους μήνες».

Related Posts