Μια φωτογραφία 4 κομμάτια

Μια ενιαία φωτογραφία τέλεια πλαισιωμένη σε 4 διαφορετικά τεταρτημόρια
Ο Reddit S1moneyvG πήρε αυτή την ενδιαφέρουσα φωτογραφία του τείχους και της θάλασσας στην Κέρκυρα.
Ο τρόπος που πλαισιώνει την εικόνα την χωρίζει σε 4 διαφορετικά τεταρτημόρια. Μια διασκεδαστική σύνθεση που μπορείτε να δοκιμάσετε την επόμενη φορά που θα βρείτε μια κατάλληλη τοποθεσία!

Related Posts