Τέλος οι δωρεάν πλαστικές σακούλες

Θα χρεώνονται πλέον από το 2018 οι πλαστικές σακούλες στα σούπερ μάρκετ, με στόχο τη μείωση της χρήσης τους, όπως προβλέπει κοινοτική οδηγία, η οποία έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο από τον περασμένο Νοέμβριο του 2016.
Η προσαρμογή θα γίνει σε δυο φάσεις: το πρώτο εξάμηνο του 2018 θα εφαρμοστεί η μισή χρέωση (δηλαδή έως 5 λεπτά η σακούλα) και από την 1η Ιουλίου θα εφαρμοστεί πλήρως η νέα νομοθεσία (8-10 λεπτά η σακούλα).
Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα, καθώς σήμερα εκτιμάται ότι οι σακούλες που χρησιμοποιούνται φτάνουν τα 4,3 δισεκατομμύρια ετησίως και κοστίζουν περίπου 320 εκατ. ευρώ. Από αυτές περί τα 2,7 δισ. εκτιμάται ότι προέρχονται από τα σουπερμάρκετ.
Έρευνα του ΙΕΛΚΑ στην Ελλάδα δείχνει ότι από τα 4,3 δισ. πλαστικές σακούλες ετησίως μόλις το 1% ανακυκλώνεται.
Από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ προκύπτει ότι σε κάθε επίσκεψη ο Έλληνας καταναλωτής παίρνει κατά μέσο όρο 4 σακούλες και από αυτές γεμίζει μόνο το 50% της αντοχής και χωρητικότητάς τους. Από αυτούς οι 8 στους 10 τις χρησιμοποιούν στη συνέχεια για τη μεταφορά των απορριμμάτων τους.

Η κοινοτική οδηγία την οποία οφείλει να εφαρμόσει και η Ελλάδα προβλέπει ότι οι χώρες-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω πρακτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος:
- Λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν ότι το ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης δεν υπερβαίνει τις 90 λεπτές πλαστικές σακούλες κατά κεφαλήν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και τις 40 σακούλες έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025.
- Έκδοση αποφάσεων που θα εξασφαλίζουν ότι το αργότερο έως το τέλος Δεκεμβρίου 2018 οι πλαστικές σακούλες δεν θα παρέχονται δωρεάν στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.


Related Posts