Μ. Τρίτη

Την Μ. Τρίτη είναι η παραβολή των δέκα Παρθένων.
Οι πέντε Παρθένες δεν ήταν έτοιμες να υποδεχθούν τον Κύριον όπως οι άλλες πέντε.
Με την παραβολή αυτή η Εκκλησία θέλει να μας διδάξει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να προυπαντήσουμε τον Χριστό

Related Posts