Μανόλης Αναγνωστάκης

(Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 1925 – Αθήνα, 23 Ιουνίου 2005)

Related Posts