Το γεύμα μετά την ορκομωσία Trump

Ας φάμε!
Ο Πρόεδρος Trump και η πρώτη κυρία Μελανία έχουν το πρώτο τους γεύμα με όλη την οικογένεια στο παραδοσιακό εναρκτήριο γεύμα.
Μαζί τους κι όλοι οι πρώην πολιτικοί


Related Posts