Θεωρητικά και Κλινικά Θέματα Γνωστικής-Νοητικής Αποκατάστασης – Μία πολυτροπική προσέγγιση

Η επιλογή των θεμάτων που διαπραγματεύεται το βιβλίο έγινε με βάση τη σημαντικότητα που αυτά έχουν, πάντα κατά την προσωπική άποψη του συγγραφέως, για την καλύτερη κλινική αντιμετώπιση των λειτουργικών (γνωστικών και συμπεριφορικών) προβλημάτων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι διάφοροι ειδικοί, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί αλλά κυρίως οι ίδιοι πελάτες/ασθενείς με τα γνωστικά/συμπεριφορικά ελλείμματα.
ISBN: 978-618-5232-08-5
Σελίδες: 424

Περιγραφή βιβλίου
Μετά από εμπειρία 15 ετών σε διαφορετικά πεδία της ψυχικής υγείας και προσωπική αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών, καταθέτω τη δική μου οπτική γωνία, μια οπτική που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν συνεκτικό ιστό μεταξύ των διάσπαρτων και πολλές φορές δυσδιάκριτων εννοιών και πρακτικών. Προφανής στόχος είναι να διευκολυνθεί τόσο η κατανόηση όσο και η επικοινωνία μεταξύ των ειδικών θεραπευτών.
Το παρόν όμως φιλοδοξεί και κάτι παραπάνω από την απλή προσπάθεια οργάνωσης και τακτοποίησης κάποιων θεωρητικών εννοιών και των μεθόδων που εφαρμόζονται.
Αποπειράται να εμπνεύσει και να δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κυρίως στους νέους ειδικούς, για το πώς και πού θα μπορούσαν να κατευθυνθούν οι αποκαταστασιακές τους προσπάθειες είτε ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών είτε αναπτύσσοντας καινούργιες, καινοτόμες παρεμβάσεις.
Το βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, νευρολόγους και όλους τους ειδικούς θεραπευτές, όπως τους παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές κ.ο.κ..
Οδυσσέας Δήμος
Περισσότερα ΕΔΩ

Related Posts