Το 2017 Διεθνές Έτος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την καθιέρωση του 2017 ως Διεθνούς Έτους Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, αναγνωρίζει “τη σημασία του διεθνούς τουρισμού και ειδικότερα του χαρακτηρισμού ενός διεθνούς έτους βιώσιμου τουρισμού για την ανάπτυξη και την προώθηση της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών διεθνώς, που οδηγεί σε μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των διαφόρων πολιτισμών και επιφέρει μια καλύτερη εκτίμηση των εγγενών αξιών των πολιτισμών, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ειρήνης στον κόσμο”.

“Η καθιέρωση από τον ΟΗΕ του 2017 ως Διεθνούς Έτους Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης είναι μια μοναδική ευκαιρία για την προώθηση της συμβολής του τουριστικού τομέα στους τρεις ‘πυλώνες’ της βιωσιμότητας - οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον, ενώ ευαισθητοποιεί παράλληλα για τις πραγματικές διαστάσεις ενός τομέα που συχνά υποτιμάται”, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), Taleb Rifai. “Ως κορυφαία υπηρεσία του ΟΗΕ για την πρωτοβουλία αυτή, ο UNWTO ανυπομονεί να προχωρήσει στην οργάνωση και εφαρμογή του Διεθνούς αυτού Έτους, σε συνεργασία με κυβερνήσεις, συναφείς οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, άλλους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς”, πρόσθεσε.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί την αναγνώριση από τους παγκόσμιους ηγέτες στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη “Ρίο+20”, ότι “ο καλά σχεδιασμένος και καλά διαχειριζόμενος τουρισμός” μπορεί να συμβάλει στις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και στο εμπόριο.

Η απόφαση να καθιερωθεί το 2017 ως Διεθνές Έτος Βιώσιμης Ανάπτυξης Τουρισμού έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή που η διεθνής κοινότητα “αγκαλιάζει” τη νέα Ατζέντα 2030 και τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης - Sustainable Development Goals (SDGs), η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο τουρισμός περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων, στο πλαίσιο των τριών SDGs - SDG 8: προώθηση βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους, SDG 12: βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και SDG 14: διατήρηση και αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη.

Related Posts