Τι κρύβει «μέσα» της η Μεγάλη Πυραμίδα

Τι κρύβει «μέσα» της η Μεγάλη Πυραμίδα, αληθινό και 3D video!
Εντός της Μεγάλης Πυραμίδας δεν υπάρχει ούτε μια επιγραφή.
Από την άλλη υπάρχει στις δύο μικρότερες, όπως αναφέρει το Ανεξήγητα.
Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η Μεγάλη Πυραμίδα χτίστηκε σε διαφορετική χρονική περίοδο και από διαφορετικούς χτίστες.
Επιστήμονες εισήγαγαν εκεί που δεν μπορέσαν να παν, οπτικές ίνες και ρομπότ, ώστε να δούμε ότι πριν δεν μπορούσαμε. Ταυτόχρονα με την βοήθεια των υπολογιστών έγινε μια περισσότερο ευκρινής αναπαράσταση του εσωτερικού.
Δείτε τα βίντεο


.paraxeno.com

Related Posts