Διάγνωση συνδρόμου Ντάουν, με εξέταση αίματος στην εγκυμοσύνη

Image and video hosting by TinyPic
Μια απλή αιματολογική εξέταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αντικαταστήσει τα πιο παρεμβατικά διαγνωστικά μέσα που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διάγνωση συνδρόμου Ντάουν κατά  την ενδομήτριο ζωή, όπως είναι η αμνιοκέντηση.
Ερευνητές του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Μάαστριχ ανακοίνωσαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εμβρυολογίας και Αναπαραγωγής ότι με τη μέθοδο εντοπισμού συγκεκριμένων τμημάτων πάνω σε κάθε χρωμόσωμα ήδη μπορούν να διακρίνουν, με μόνο μία ανάλυση αίματος της μητέρας, κατά πόσον το κυοφορούμενο μωρό είναι αγόρι.
Η ίδια μέθοδος μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να διακρίνεται το πλεονάζον χρωμόσωμα στα έμβρυα που πάσχουν από σύνδρομο Ντάουν.
Καθημερινή

Related Posts