Συμβουλές, ειδικά για τη διδασκαλία

Η μεγαλύτερη επιτυχία για έναν δάσκαλο είναι να μπορεί να πεί: "Τα παιδιά τώρα μπορούν να δουλέψουν σαν αν μην υπάρχω"

Απελευθερώστε τις ικανότητες του παιδιού και θα είναι έτοιμο για τον κόσμο

Η προσχολική εκπαίδευση είναι το κλειδί για τη βελτίωση της κοινωνίας.

Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε παρατηρητές με το να λέμε "παρατήρησε" αλλά με το να δίνουμε την δύναμη και τα μέσα για αυτή την παρατήρηση.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίζει ώστε να μην συνδέει το παιδί την τεμπελιά με το καλό και την δραστηριότητα με το κακό.

Ποτέ μην βοηθάτε ένα παιδί σε ένα έργο το οποίο αισθάνεται ότι μπορεί να το καταφέρει μόνο του.

Ένα τεστ για την επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ευτυχία του παιδιού.

Το να προετοιμάζεις το παιδί για την ζωή, αφήνοντας το συγχρόνως ελεύθερο, αυτή είναι η βάση της εκπαίδευσης.

Αν η βοήθεια κι η σωτηρία πρόκειται να έρθει, θα έρθει μονάχα από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά γίνονται οι άνθρωποι.

Ανακαλύψαμε ότι η εκπαίδευση δεν είναι κάτι που κάνει ο δάσκαλος αλλά μια φυσική διαδικασία που εξελίσσεται αυθόρμητα στις ανθρώπινες υπάρξεις.

Η πρώτη ιδέα που πρέπει το παιδί να κατακτήσει, είναι η διαφορά μεταξύ καλού και κακού.

Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε παρατηρητές με το να λέμε "παρατήρησε" αλλά με το να δίνουμε την δύναμη και τα μέσα για αυτή την παρατήρηση.
από τη Μαρία Μοντεσσόρι

Related Posts