Τ.Ε.Σ. Ε.Α. (Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές Ειδικής Αγωγής)

Παραθέτουμε τη λίστα με τις Ειδικές Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές της Επικράτειας.
Διορθώστε μας σε κάθε περίπτωση, που διαπιστώσετε ότι τα στοιχεία που παρατίθενται έχουν ελλείψεις ή λάθη.
ΤΕΣΕΑ Κωφών-Βαρηκόων
Αγ. Παρασκευή, Κορυτσάς 19, 153 43 Τηλ.: 210 60 11 299
ΤΕΣΕΑ στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων (ΕΙΑΑ)
Λεωφ. Χασιάς (9 η στάση ΕΙΑΑ), 131 22 Ίλιον
ΤΕΣΕΑ (για εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση) Καλλιθέας
Ανδρομάχης 274, 176 74 Τζιτζιφιές Καλλιθέα Τηλ.: 210 94 22 555
ΤΕΣΕΑ Κωφών - Βαρηκόων Θεσσαλονίκης
Γεωργικής Σχολής 95, 545 00 Τηλ.: 47 12 12

Related Posts