Πανελλήνιες: Τι προβλέπεται για τους μαθητές ΑμεΑ (εγκύκλιος)

Για την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα και υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) για τα μαθήματα ειδικότητας με το παλαιό σύστημα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 της με αριθμ. Φ. 151/22071/Β6/2009 (ΦΕΚ 373- Β΄/3.3.2009) Y.A. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της με αριθμ. Φ.151/2996/Β6/2010 (ΦΕΚ 55- Β΄/25.01.2010) Υ.Α., του άρθρου 5 της με αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422-Β΄/9.3.2009) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αριθ. Φ151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ 529-Β΄/27.4.2010), Φ.151/41773/Β6/2012 (ΦΕΚ 1289-Β΄/11.4.2012) και Φ.151/64333/Α5/2015 (ΦΕΚ 721-Β’/ 27.4.2015) Κ.Υ.Α. και Φ.151/17557/Α5/ 02-02-2016 (ΦΕΚ 290/Β’), και οι διατάξεις της με αριθμ. 11586/Γ6 (ΦΕΚ 262-Β΄/17.02.2011) Υπ. Απόφασης της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής.
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

Related Posts