Ξέρατε ότι ...

Η Κωνσταντινούπολη την εποχή του Βυζαντίου, ήταν όπως ο σημερινός Ο.Η.Ε, έτσι πολλά γειτονικά κράτη για να αποκτήσουν κάποια υπόσταση έπρεπε να αναγνωριστούν από τους Βυζαντινούς.
Γι αυτό το λόγο οι λαοί αυτοί φρόντιζαν να συνάπτουν οικονομικές, εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις.
Άλλωστε η απαρχή του πολιτισμού κάποιων λαών της Βαλκανικής και ανατολικής Ευρώπης έχει ως αφετηρία αυτή τη περίοδο.

Related Posts