Αντίπα χρόνια πολλά

(Αντίπας, Αντύπας)
Εργατικός και ικανός.
Κλειστός χαρακτήρας, δεν εμπιστεύεται εύκολα τους άλλους.
Δεν παίρνει πρωτοβουλίες.

Related Posts