Αγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο Πελοποννήσιος

Καταγόταν από την Λιγούδιστα Τριφυλίας.
Αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους το 1803 για την πίστη του.
 Τα λείψανά του φυλάσσονται στη Μονή Βαρσίων.

Related Posts