Αγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο Πελοποννήσιος

http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/04/ceacceb3ceb9cebfcf82-cebdceb5cebfcebcceaccf81cf84cf85cf82-ceb4ceb7cebcceaecf84cf81ceb9cebfcf821-e1271194579161.jpg
Καταγόταν από την Λιγούδιστα Τριφυλίας.
Αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους το 1803 για την πίστη του.
 Τα λείψανά του φυλάσσονται στη Μονή Βαρσίων.

Related Posts