Μέγα Σάββατον

Η Κάθοδος του Ιησού Χριστού στον Άδη, το ασύλληπτο από τους ανθρώπους μυστήριο της συγκατάβασης του Θεού για να ελευθερώσει τους ανθρώπους από την κατάρα.


Related Posts