Η Αθήνα 50χρόνια ΠΡΙΝ

Ένα φωτογραφικό ταξίδι που αποτυπώνουν την Αθήνα πριν από 45 - 50 χρόνια...
Φωτογράφος : Nicholas Econopouly

Related Posts