Μελέτη για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Μια νέα μελέτη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο αποκατάστασης ανθρώπων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Πολλοί άνθρωποι με κρανιοεγκεφαλική κάκωση χάνουν την ικανότητά τους να αντιδρούν κατάλληλα σε κοινωνικές καταστάσεις.
Η μελέτη του Πανεπιστημίου του New South Wales υποστηρίζει ότι η αποκατάσταση παραδοσιακά εστιάζει στην εκπαίδευση των ασθενών ώστε να αντιδρούν με θετικούς τρόπους και να προσπαθούν να περιορίσουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά των ιδίων.
Όμως η μελέτη με επικεφαλής την Dr. Cristina Bornhofen, δείχνει ότι μπορεί να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα αν αντί αυτού, οι ασθενείς εκπαιδεύονται στο να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων.
Σήμερα, το ενδιαφέρον στην κοινωνική επίγνωση στο χώρο των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων ολοένα και αυξάνεται.
Η κοινωνική επίγνωση αποτελεί ένα ευρύ φάσμα που συμπεριλαμβάνει την κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων, αλλά επίσης και την ικανότητα αντίληψης συγκεκριμένων κοινωνικών "νευμάτων" όπως η έκφραση προσώπου, η γλώσσα του σώματος και ο τόνος της φωνής.
abc

Related Posts