Μια συλλαβή κάνει τη διαφορά;

DEM-OKRACY = Δημοκρατία
AUT-OCRACY = Απολυταρχία
THE-OCRACY = Θεοκρατία

Related Posts