Θεοφύλακτος, Φυλακτή χρόνια πολλά

Θεοφύλακτος
Θεός + φυλάσσω (αυτός που βρίσκεται κάτω από την προστασία του Θεού)

Related Posts