Ο λόγος του Ξενοφώντα Ζολώτα..

Ας θυμηθούμε και το περίφημο λόγο που εκφώνησε ο Ξενοφών Ζολώτας ενώπιον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 1957 (σε μια προφητική σύμπτωση!) με αγγλικές λέξεις που έχουν Ελληνική ρίζα
"Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe". 
Μετάφραση: (Τα κρίσιμα προβλήματά μας όπως η νομισματική πληθώρα παράγουν κάποια αγωνία και μελαγχολία. Αυτό το φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Αλλά, η θέση μου είναι ότι έχουμε τον δυναμισμό να προγραμματίσουμε θεραπευτικές πρακτικές σαν μέτρο προφύλαξης από το χάος και την καταστροφή)
Φαίη

Related Posts