Θα μιλήσουμε για εκλογές παιδάκια

-Λοιπόν παιδάκια, σήμερα θα μιλήσουμε για εκλογές.
-Τι είναι εκλογές κυρία;
-Λοιπόν εκλέγουμε, δηλαδή επιλέγουμε τους καλύτερους, για να χαράξουν τη ρότα του σκάφους.
-Τι είναι καλύτεροι κυρία;
-Είναι οι εξυπνότεροι. Αυτοί που λένε τα καλύτερα ψέματα, αυτοί που ξέρουν να εξαπατούν καλύτερα τον λαό.
-Τι είναι λαός κυρία;
-Λαός παιδάκια είναι εκείνος, στο όνομα του οποίου έγιναν τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο διάβα της ιστορίας.
-Τι είναι ιστορία κυρία;
-Η ιστορία είναι μια σοφή γυναίκα, με μαλλιά σαν μπαμπάκι, αδύνατη όραση και επιλεκτική μνήμη
Γράφει ότι βλέπει αλλά και ότι δεν βλέπει.
Όπως τη βολεύει.
-Τι είναι όραση κυρία;
-Όραση παιδιά μου είναι η ικανότητα, να μπορούμε να διακρίνουμε σε τι διαφέρουν τα μέτρα από τα χιλιόμετρα.
-Τι είναι μέτρα κυρία;
-Μέτρα είναι όταν κάνουν κάτι για σένα, χωρίς εσένα, αλλά για το καλό σου.
-Τι είναι καλό κυρία;
- Αυτό αναρωτιέμαι και γω παιδιά μου!!! 

Related Posts