1η Απριλίου σήμερα

1η Απριλίου σήμερα, δεν πιστεύω ούτε ότι βλέπω, ούτε ότι ακούω....
.

Related Posts