Βλάχικα κάλαντα - Colinda

Κόλιντι μέλιντι ντέ νι κουλάκλου τέτω κα βα τσ τάλιου κουκότλου βα σ λου μπάγκου του τρέι ταψίι βα σ λου μάκου λα Στα-Μαρίε ------------
----------- Κόλιντι μέλιντι δώσε την κουλούρα θεία γιατί θα σου σφάξω τον κόκορα θα τον βάλω σε τρία ταψιά και θα τον φάω της Παναγιάς......

Related Posts