Άνδρος - Andros

Στη μακρόστενη θαλασσοδαρμένη βραχονησίδα, που συνδέεται με την κοντινή στεριά μ ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι, βρίσκεται χτισμένο το κάστρο της ΄Ανδρου ή τουλάχιστον ό τι απέμεινε απ αυτό, μετά το βομβαρδισμό του από τους Γερμανούς το 1943.
Μετά τη Δ΄Σταυροφορία η ΄Ανδρος περνάει στα χέρια των Βενετών και παραχωρείται το 1207, στον Μαρίνο Δάνδαλο, συγγενή του Δόγη της Βενετίας, ο οποίος θεμελίωσε το Μέσα Κάστρο, στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο των κατακτητών, που αποτέλεσε τον πυρήνα του Κάτω Κάστρου, του μεσαιωνικού οικισμού της σημερινής Χώρας.
Η δεύτερη μεσαιωνική οχύρωση που θεωρείται μεγαλύτερη και ισχυρότερη ήταν του Επάνω Κάστρου, που μερικοί μελετητές ταυτίζουν με το σημερινό Κάστρο της Φανερωμένης, ενώ άλλοι το τοποθετούν στην περιοχή Παλαιόκαστρο, πάνω από τον ΄Ορμο Κορθίου.
γεωτρόπιο.

Related Posts