Κυριακή του Παραλύτου

http://www.ec-patr.net/eikones/kyr3.jpg
Την τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα θυμόμαστε το θαύμα της θεραπείας του Παραλύτου· ένα θαύμα που έκανε ο Κύριος κατά τη διάρκεια της Πεντηκοστής των Ιουδαίων και το διηγείται ο ευαγγελιστής Ιωάννης.
Στην "Προβατική" πύλη της Ιερουσαλήμ, υπήρχε μια κολυμβήθρα, όπου περίμεναν πολλοί ασθενείς γιατί από καιρού εις καιρόν άγγελος Κυρίου τάραττε το ύδωρ και όποιος προλάβαινε να μπει μέσα εθεραπεύετο.
Εκεί ο Ιησούς θεράπευσε τον παράλυτο του σημερινού Ευαγγελίου, όταν του είπε:
"Άρον τον κρέββατόν σου και περιπάτει"

Related Posts