1000 τυφλά χέρια

Το Εθνικό Μπαλέτο του Πεκίνου αποτελούμενο από Άτομα με Προβλήματα Όρασης.
"Χίλια Χέρια"
Στο Εθνικό Μπαλέτο Πεκίνου των ατόμων με προβλήματα όρασης συμμετέχουν ηλικίες από πέντε ετών και άνω.
Τα "Χίλια Χέρια" είναι η χορογραφία της ταινίας "Το όνειρό μου"


Related Posts