Πότε αλλάζει η ώρα;

Χειμερινή αλλαγή ώρας
Η ώρα για το χειμώνα, αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. 
Για την ακρίβεια, το βράδυ του τελευταίου Σαββάτου, όταν θα περάσει τις 12 το βράδυ (άρα είναι Κυριακή), όταν φτάσουμε 04:00 ξημερώματα, γυρνάμε το ρολόι μας μία ώρα πίσω, το κάνουμε 03:00.
Αυτό για τη χειμερινή αλλαγή ώρας συμβαίνει πάντα έτσι κάθε χρόνο, να θυμάστε: τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. (Αν συνεχίσει να αλλάζει)

Ενδεικτικές προσεχείς χειμερινές αλλαγές ώρας:
2018 αλλαγή ώρας: την Κυριακή στις 28 Οκτωβρίου
2019 αλλαγή ώρας: την Κυριακή στις 27 Οκτωβρίου
Θερινή αλλαγή ώρας
Αντίστοιχα πράγματα ισχύουν και για τη θερινή αλλαγή ώρας, αλλά λίγο διαφορετικά, ως εξής: 
την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, πάλι Σάββατο περασμένες 12 μεσάνυχτα (ξημερώματα Κυριακής δηλαδή), όταν το ρολόι μας δείξει 03:00, το γυρνάμε μία ώρα μπροστά ώστε να δείξει 04:00.
Και είμαστε κομπλέ πάλι κάθε χρόνο και με την αλλαγή θερινής ώρας!

Ενδεικτικές προσεχείς θερινές αλλαγές ώρας:
2018 αλλαγή ώρας: την Κυριακή στις 25 Μαρτίου
2019 αλλαγή ώρας: την Κυριακή στις 31 Μαρτίου
Αυτά λοιπόν σχετικά με το πότε αλλάζει η ώρα. 

Related Posts