Κανόνες ασφαλείας για το σολάριουμ

Στην Ελλάδα αρκετοί καταναλωτές, περισσότερο γυναίκες, μαυρίζουν κάτω από τις λάμπες του σολάριουμ.
Τις προδιαγραφές ασφαλείας υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών.
Η UV ακτινοβολία ενός σολάριουμ δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,3 W/τ.μ..
Σε κάποια κράτη - μέλη της Ε.Ε., ακόμα και το 90% των σολάριουμ υπερέβαινε το όριο αυτό.
Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας που θέτει η οδηγία για τις συσκευές χαμηλής τάσης (2006/95/EC), το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (EN 60335-2-27), ο κανονισμός για τους ελέγχους ασφάλειας των προϊόντων (765/2008/EC) και η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/EC).

Related Posts