Ποιος είναι ο κυβερνήτης πλανήτης του ωροσκοπίου σας;

Είναι πολύ εύκολο να βρούμε τον Κυβερνήτη ενός γενέθλιου χάρτη (ωροσκοπίου), επειδή είναι ο δυνατότερος πλανήτης μέσα σε αυτόν.
Στην κλασική Αστρολογία, ο κυβερνήτης ενός ωροσκοπίου είναι ο πλανήτης που έχει τη μεγαλύτερη «χαρά» στο χάρτη, δηλαδή έχει ποιότητα και επιρροή.
Ένας πλανήτης έχει πολλή ποιότητα, όταν βρίσκεται στο ζώδιο που κυβερνάει ή βρίσκεται σε ένα ζώδιο, στο οποίο έχει Έξαρση:
Ένας πλανήτης έχει ισχυρή επιρροή όταν:
βρίσκεται σε γωνιακό Οίκο (1, 4, 7, 10),
δεν είναι ανάδρομος,
δεν κάνει σύνοδο ή αντίθεση με τον Ήλιο (δεν “καίγεται” δηλαδή),
έχει υψηλή ταχύτητα κίνησης,
δεν κάνει όψη με Άρη και Κρόνο και
δεν βρίσκεται πάνω σε κακεργέτη απλανή ή στο Νότιο Δεσμό της Σελήνης.
Κατ΄επέκταση υπάρχουν πολλά κριτήρια, για να καθορίσουμε επακριβώς τη δύναμη επιρροής ενός πλανήτη. Στην κλασική αστρολογία η ποιότητα έχει να κάνει με τη «χαρά» του πλανήτη σε σχέση με το ζώδιο και η δύναμη της επιρροής σχετίζεται με τη «χαρά» του πλανήτη σχετικά με τον Οίκο που βρίσκεται τοποθετημένος. Επειδή λοιπόν ο Κυβερνήτης του ωροσκοπίου έχει την περισσότερη «χαρά» και σε ζώδιο και σε οίκο, έχει και ποιότητα και δύναμη επιρροής. Αυτός ο πλανήτης λοιπόν επιδρά πάντα θετικά, αν τον ενεργοποιούμε και τον χρησιμοποιούμε συνειδητά. Ο Κυβερνήτης του ωροσκοπίου μας είναι το μεγάλο μας ταλέντο, η άγκυρα στη ζωή. Επειδή λειτουργεί πολύ καλά σε ένα ωροσκόπιο, σταθεροποιεί συχνά την ιδιοσυγκρασία μας, και συμπληρώνει πολλές φορές τα στοιχεία, που δεν εμπεριέχονται στους τέσσερις παράγοντες, (Ωροσκόπος, Κυβερνήτης 1ου οίκου, Ηλιακό ζώδιο και φάση της Σελήνης,) και κατ’ αυτό τον τρόπο εξισορροπεί και σωματικά και ψυχικά.
cosmo-biology

Related Posts