Μικρό αλλά πολύ ισχυρό πρόσωπο

Αυτό το παιδί έχει μια ισχυρή βούληση και μια μεγάλη επιθυμία να κερδίσει, 10 φορές περισσότερα από πολλούς άλλους ανθρώπους.
Είναι ένα καλό παράδειγμα για άλλους.
Ο σεβασμός μας προς εσένα, κοριτσάκι.....

Related Posts