Αυτισμός και εκπαίδευση​

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η πολιτεία κατανοεί την πολυπλοκότητα του αυτισμού αλλά κυρίως στα...χαρτιά.
Από το 2008 υιοθετήθηκε στη χώρα μας ο νόμος 3699/2008, σχετικά με την ειδική αγωγή στον οποίο περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τα αυτιστικά άτομα.
"Ωστόσο ο νόμος αυτός μένει κατά κύριο λόγο στη θεωρία.
Σήμερα υπάρχουν πολύ λίγα ειδικά σχολείο για τον αυτισμό, ενώ πολλά αυτιστικά άτομα φοιτούν σε σχολεία που προορίζονται για άτομα με άλλες αναπηρίες, με ό τι αυτό συνεπάγεται.
Επίσης στη χειρότερη περίπτωση μένουν στο σπίτι ή φοιτούν σε ιδιωτικά πλαίσια επειδή δεν υπάρχουν θέσεις για να ενταχθούν σε δημόσιο εκπαιδευτικό πλαίσιο".
Ωστόσο ορισμένα αυτιστικά άτομα είναι ικανά να παρακολουθήσουν τάξεις του κανονικού σχολείου, αυτό λειτουργεί με την ύπαρξη ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού (συνοδού) που θα βρίσκεται μαζί τους στο μάθημα, πρόκειται για την παράλληλη στήριξη.
Υπάρχουν όμως προβλήματα τόσο σε ό τι αφορά την επάρκεια όσο και την καταλληλότητα των συνοδών ατόμων"
Είναι χαρακτηριστικό ότι πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη το οποίο δημοσιεύθηκε πριν από ένα χρόνο έπειτα από πλήθος προσφυγών γονέων αυτιστικών ατόμων κατακεραυνώνει την πολιτεία σε ό τι αφορά το ζήτημα της παράλληλης στήριξης.
Σύμφωνα με αυτό, η παράλληλη στήριξη είτε εφαρμόζεται μερικώς είτε με μεγάλη καθυστέρηση.
Θα αναφέρουμε ακόμα, ότι λόγω της αδυναμίας του ΥΠΕΠΘ να διαθέσει και διορίσει εξεικειδευμένους εκπαιδευτικούς στο σύνολο των εγκεκριμένων παράλληλων στηρίξεων από τα Κέντρα Διαφορετικής Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), οι γονείς στην ΑΠΟΓΝΩΣΗ τους να υποστηριχθεί το παιδί τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στο Δημόσιο πλαίσιο όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο -Δημοτικό, Γυμνάσιο - Λύκειο) σε αρκετές πλέον περιπτώσεις αναγκάζεται να επιλέγει τους συνοδούς και να τους πληρώνει ο ίδιος το γονιός.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τα αυτιστικά άτομα - "έχουν ειδικές ικανότητες και μπορούν να τις αναπτύξουν να βρεθούν στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Είναι ίσοι πολίτες με δικαιώματα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία"
Συμμετοχή.

Related Posts