ΑΝΑΠΗΡΙΑ και ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχει κανένας λόγος, μια ακρωτηριασμένη κοπέλα να αντιμετωπίζεται, ή να επισημαίνεται, ως διαφορετική.
Μία αναπηρία δεν σε κάνει λιγότερο γυναίκα....

Related Posts