Συμβουλές για το πασχαλινό τραπέζι

Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτώ​ν: "Συμβουλές για το πασχαλινό τραπέζι"
Συμβουλές στους Έλληνες καταναλωτές που αφορούν τα είδη διατροφής του πασχαλινού τραπεζιού, δίνει το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών προκειμένου να γνωρίζουν, τι να αγοράζουν και τι να αποφεύγουν:

1. Προμήθεια Τροφίμων
* Να αγοράζουν από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή από δήθεν παραγωγούς, θα πρέπει να αποφεύγονται συστηματικά, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία του.
* Να αγοράζουν κρέατα, που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες ψυγεία και όχι αυτά που είναι εκτός ψυγείου, κρεμασμένα από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια.
* Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό, στις συνθήκες καθαριότητας του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου που προμηθεύονται τα πουλερικά, τα κρέατα, και άλλα προϊόντα (γαλακτοκομικά, αυγά κλπ).
Επειδή τις ημέρες αυτές παρασκευάζονται και μαγειρεύονται περισσότερα τρόφιμα από αυτά που άμεσα καταναλώνονται, πρέπει τα μαγειρεμένα φαγητά να μη μένουν εκτός ψυγείου περισσότερο από 24 ώρες.

2. Οδηγίες για προμήθεια κρέατος.
* Απαγορεύεται αυστηρά η σφαγή ζώντων ζώων κτηνοτροφίας (αρνιά, κατσίκια κλπ) εκτός νομίμων σφαγείων. Το αντίθετο ενδεχόμενα αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
* Το κρέας πρέπει πάντα να διατίθεται υπό ψύξη 2-5 βαθμούς Κελσίου γι το νωπό και 18 βαθμούς Κελσίου και χαμηλότερη για τα κατεψυγμένο κρέας. Το κρέας δεν πρέπει ποτέ να διατίθεται από ανοιχτούς χώρους.
* Ο καταναλωτής πρέπει πάντα να συγκρίνει την τιμή με την ποιότητα του κρέατος και να αναζητεί τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.
* Το χρώμα της σφραγίδας, μας πληροφορεί, για την προέλευση του κρέατος, που αγοράζουμε.
* Τα ελληνική και τα προερχόμενα από χώρες της ΕΕ, αμνοερίφια φέρουν σφραγίδα "γαλάζιου" χρώματος και επί πλέον αναγράφουν τον τόπο ή τη Χώρα προέλευσης.
* Τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, φέρουν σφραγίδα "καστανού" χρώματος και αναγράφουν επίσης τη Χώρα προέλευσης.

3. Προμήθεια αυγών.
Η καταλληλότητα του αυγού διαπιστώνεται από τον έλεγχο της ημερομηνίας της λήξης και ημερομηνίας ωοτοκίας.
* Διάθεση αυγών εκτός συσκευασίας (χύμα) επιτρέπεται με την προϋπόθεση, ότι στα παραστατικά πώλησης αναγράφονται η ημερομηνία λήξης και ημερομηνία ωοτοκίας.
* Το χρώμα του κελύφους συνδέεται με την ράτσα της κότας και δεν έχει σχέση με την ποιότητά του.
* Ο χρωματικός του κρόκου εξαρτάται από την διατροφή και δεν επηρεάζει τη θρεπτική και βιολογική αξία του αυγού.
* Αποφεύγεται να αγοράζετε αυγά με ακάθαρτο, ραγισμένο και μη φυσιολογικό κέλυφος.
* Αποφύγετε να καταναλώνετε αυγά με κηλίδες αίματος, με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.
* Για την καλή συντήρηση των αυγών που αγοράζετε μην τα πλένετε αλλά διατηρήστε τα σε δροσερό χώρο.
* Μετά το βρασμό τα αυγά διατηρούνται υποχρεωτικά στο ψυγείο.

4. Σοκολάτες.
Προσοχή στην αγορά σοκολατένιων αυγών. Προσέχουμε την ετικέτα, για να αποφύγουμε την απομίμηση καθώς και την ημερομηνία λήξης.

5. Λαχανικά.
Τα λαχανικά, πριν χρησιμοποιηθούν χρειάζονται πολύ πολύ πλύσιμο, με άφθονο νερό.

6.  Κεριά - Λαμπάδες.
*  Η ποιότητα των κεριών ελέγχεται μετά από δειγματοληψία και χημική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει παρασκευαστεί αποκλειστικά από κερί μέλισσας, γεγονός που σχετίζεται με την τιμή πώλησής του.
*  Προσέχετε ιδιαίτερα τη χρήση κεριών και λαμπάδων,.
Σε ΄χωρους με συνωστισμό κρατάτε τα αναμμένα κεριά ή λαμπάδες σε απόσταση ασφαλείας από τους διπλανούς σας. Έχετε τα παιδιά σας υπό την άμεση επιτήρησή σας καθώς οι λαμπάδες τους είναι συνήθως διακοσμημένες από εύφλεκτα υλικά.

7. Προϊόντα σε μορφή τροφίμου.
Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών σε προϊόντα τα οποία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τρόφιμα, έχουν σχήμα, οσμή, χρώμα ή διαστάσεις τέτοιου είδους ώστε ενδέχεται ιδίως τα παιδιά να τα εκλάβουν ως τρόφιμα και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα ή να τα καταπιούν, πράγμα που ενδεχομένως συνεπάγεται κινδύνους όπως π.χ. πνιγμός ή ασφυξία.
Τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, είναι ιδιαίτερα ελκυστικά σε μικρά παιδιά και μπορεί να διατίθενται έως έχουν ή να αποτελούν αποσπώμενο μέρος ενός συνόλου.
Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτώ​ν

Related Posts